اپ استور کافه ای او اس

پنل توسعه دهندگان

پنل توسعه دهندگان

با پنل توسعه دهندگان کافه آی او اس می توانید در کمترین زمان اپلیکیشن خود را آماده انتشار نمایید، پس از ارسال تیم فنی کافه آی او اس درخواست شما توسعه دهندگان عزیز را بررسی و پاسخ میدهند.. * توسعه دهندگان محترم برای انتشار برنامه شما نیاز است تا تصویر زیر در سایت شما مشاهده شود و پس از انتشار برنامه به آن تصویر لینک شود